Jesteśmy zaangażowani w realizację celów zrównoważonego rozwoju

Realizujemy cele zrównoważonego rozwoju

Dowiedz się więcej

O nas

Chcemy sprawić, aby świat poczuł się lepiej dzięki produktom leczniczym przyjaznym środowisku. Tradycyjne firmy dążą do wypracowania zysku dla akcjonariuszy. Firma Chiesi chce być siłą wywołującą pozytywny wpływ: zmieniamy nasz sposób myślenia i metody pracy we wszystkich obszarach, aby tworzyć wspólną wartość. Wykorzystując szanse biznesowe, dbamy jednocześnie o pokonywanie wyzwań społecznych, a sukces naszej firmy przyczynia się do rozwoju społeczeństwa. Jesteśmy mocno zaangażowani w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju określonych przez ONZ i mamy jasną wizję:  zmiana modelu działania branży farmaceutycznej poprzez nowe zasady prowadzenia działalności!

Nasza misja

Sprawić, aby świat poczuł się lepiej
dzięki produktom leczniczym przyjaznym środowisku, jednocześnie dbając o drugiego człowieka i naszą planetę

Dzięki przestrzeganiu zasad zrównoważonego rozwoju Chiesi zdobyło certyfikat B Corp

Certyfikat B Corp to potwierdzenie, że działalność gospodarcza firmy prowadzona jest w sposób odpowiedzialny.

Jesteśmy jedną z nich!

Certyfikat pierwszy raz uzyskaliśmy w 2019 r.

Nasze zaangażowanie wykracza poza uzyskanie certyfikatu B Corp

Do 2035 roku zamierzamy osiągnąć „neutralność emisyjną” koncentrując nasze wysiłki na redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Nasze działania

Przyjęcie nowego statusu prawnego B Corp*
(Włochy i USA - 2018; Francja - 2021) oznacza, że mamy prawny obowiązek dbać o środowisko, a zrównoważony rozwój leży u podstaw wszystkich decyzji w firmie.

Opracowanie już w 2019 roku pierwszego inhalatora ciśnieniowego
z dozownikiem o minimalnym poziomie emisji CO2

Opracowanie w 2019 r. wspólnie z naszymi dostawcami Kodeksu Współzależności,
czyli kodeksu postępowania obowiązującego w całym łańcuchu wartości, zainspirowanego Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Dołączenie w marcu 2021 r. do Ramowej Konwencji ONZ
w sprawie zmian klimatu Race to Zero.

Innowacje dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju

Jesteśmy mocno zaangażowani w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju określonych przez ONZ i mamy jasną wizję: zmiana modelu działania branży farmaceutycznej poprzez nowe zasady prowadzenia działalności!

Energia ze źródeł odnawialnych

W naszej działalności świadomie polegamy w coraz większym stopniu na odnawialnych źródłach energii.

W 2021 roku:

92% energii elektrycznej zużytej przez Grupę Chiesi pochodziło z certyfikowanych instalacji energii odnawialnej

100% energii elektrycznej zużytej w naszych zakładach produkcyjnych pochodziło z odnawialnych źródeł

Gleba, powietrze i woda to zasoby, które zobowiązujemy się chronić.

Dane z raportu nt. zrównoważonego rozwoju Chiesi za 2021 r.

Recykling odpadów

W 2021 r. Grupa Cheisi wytworzyła

o 26% mniej odpadów niż w 2020 r.,

o 30% mniej odpadów niż w 2019 r.,

Zmniejszenie emisji CO2

Grupa Chiesi posiada plan inwestycyjny o wartości

350 milionów €

Jego celem jest opracowanie do 2025 r. innowacyjnego gazu nośnikowego znacznie zmniejszającego emisję dwutlenku węgla z inhalatorów aerozolowych stosowanych w leczeniu astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).